Comunicació interna

Comunicació interna - La Selva ComunicaL'èxit dels esforços que una organització efectua per comunicar amb èxit la seva filosofia, els seus serveis i els seus productes, està molt sovint vinculat al fet que aquesta comunicació tingui èxit també dintre de l'organització. Establir mecanismes de comunicació interna és, per tant, tan important com calcular i executar bé la comunicació externa. Els membres de l'organització són els primers prescriptors del producte/servei. El seu coneixement i vinculació amb els processos són una molt bona plataforma per assegurar l'èxit de la comunicació externa de la pròpia activitat.