Gabinet de Premsa

Gabinet de premsa | La Selva Comunica | Agència de ComunicacióEl gabinet de premsa és clau en la comunicació de gairebé qualsevol entitat pública o privada. Actualment, una bona part de la comunicació a l'entorn d'una organització (pública o privada) es fa a través dels mitjans de comunicació, que fan les funcions d'altaveu d'allò que pot ser d'interès per als seus consumidors. Controlar el que els mitjans reben i emeten és, per tant, essencial per dur a terme una comunicació fluïda i exitosa. Aquesta comunicació, anomenada Publicity, cal que es faci als mitjans estratègicament escollits, elaborant notes de premsa i materials comunicatius (dossiers, materials de recurs, etc.) amb una cura extrema i amb un sentit de l'estratègia que implica el coneixement del funcionament dels mitjans.

També en aquest àmbit, l’experiència de La Selva Comunica ens permet organitzar un bon gabinet de premsa ques'encarregui de les tasques típiques d'aquesta eina de comunicació ja sigui de forma interna a l'organització o externa. 

Un gabinet de premsa s'encarrega de fer que la relació amb els mitjans sigui fluïda, eficaç i fructífera per ambues parts. Per tant, les seves funcions seran les de realitzar enviaments de notes de premsa, fer-ne el seguiment, dur un press-clipping al dia, etc. També d'organitzar rodes de premsa, trobades amb mitjans i altres actes que facilitin la transmissió de la informació i una relació fluïda amb els mitjans i els seus interlocutors a cada zona.