Web, bloc i altres eines d’Internet

Web Bloc i eines d'Internet | La Selva Comunica La comunicació a través de la xarxa ja no és una promesa del futur. És una realitat que els nostres clients i interlocutors ens demanden. Tenir i mantenir un lloc web, un bloc o un punt d’informació a la xarxa no és una qüestió trivial ja que ens exigeix oferir una informació útil, ordenada i que satisfaci les expectatives d’aquell que la busca. La Selva Comunica ha dut a terme projectes de creació i manteniment de llocs web tan d’organitzacions públiques com privades seguint criteris d’usabilitat i eficàcia comunicativa.
Els blocs també són eines de comunicació eficaces des del punt de vista que aporten presència i continuïtat als missatges que llancem als receptors interessats. El manteniment d’un bloc també és una tasca que cal preveure, planificar, executar i seguir d’acord amb criteris d’eficiència comunicativa.
Internet, finalment, ens dóna altres eines de relació amb els nostres interlocutors. Per exemple, a més del web i el bloc, els Newsletters, que ens posen en contacte amb aquelles persones interessades en la nostra activitat de forma regular. La Selva Comunica s’ha encarregat de la implantació i el manteniment de diferents serveis d’aquest tipus assolint els resultats previstos i ajudant a donar fluïdesa i proximitat a la comunicació.