Publicitat i planificació de mitjans

Publicitat i Planificació de Mitjans | La Selva ComunicaDefinir i estudiar els atributs d'una marca és el primer pas imprescindible per determinar el tipus de comunicació que cal dur a terme, sobretot quan es parla de campanyes de publicitat. Aquest fet és encara més cert quan cal realitzar una comunicació comercial que afecti a la percepció del producte/marca. Cal, per tant, ser coneixedor dels trets més rellevants de cada mitjà per saber fins a quin punt és oportú destinar-hi una partida pressupostària per a publicitat.

La Selva Comunica realitza amb regularitat aquests estudis que aporten un coneixement dels mitjans més indicats per fer-hi les campanyes de publicitat.

La planificació dels mitjans és clau per obtenir el màxim aprofitament de les campanyes de publicitat. La tria estratègica del 'Com', 'Quan', 'On' és tan important com el 'Perquè' i el 'Quant'. Al cap i a la fi, aquests seran els factors que determinanran l'èxit de qualsevol campanya publicitàra. La nostra experiència en els mitjans de comunicació ens permet orientar les campanyes de publicitat cap als canals, mitjans i formats més escaients segons el resultat que es vulgui obtenir.

Els que diuen que la planificació de mitjans i la publicitat és un art, tenen molta rao!