Relacions públiques

Relacions públiques | La Selva comunica | Agència de ComunicacióLes bones relacions públiques amb l'entorn immediat d'una organització depenen, en bona mesura, de ser conscients de les necessitats d'aquest entorn, però també de transmetre i fer saber aquelles actuacions que es duen a terme per satisfer-les. És en aquest punt que una bona estratègia de relacions públiques pren tota la rellevància ja que permet detectar punts dèbils en la percepció i imatge de l'organització, establir mecanismes de compensació, evitar i ajudar a controlar crisis i, sobretot, establir, tenir i mantenir una relació i una comunicació eficaces amb l'entorn.

La percepció de les marques, de les empreses i de les institucions (públiques o privades) és un trenca-closques molt complex en el qual les relacions públiques són essencials ja que aporten un 'plus' de proximitat. A més, ajuden a crear les situacions escaients per donar a conèixer els atributs propis de manera directa i sense les limitacions d'espai i temps d'altres formats. 

En aquest sentit, les relacions públiques són una part essencial de la comunicació de qualsevol organització i La Selva Comunica posa tota la seva experiència al seu servei per aprofundir en una estratègia de comunicació de 260º.