Xarxes socials

Xarxes socials | La Selva Comunica | Agència de ComunicacióCrear i donar continuïtat a la presència a les xarxes socials no és una qüestió menor ni cal deixar-la a l’atzar o en mans inexpertes perquè els seus efectes (tan els positius, com sobretot els negatius) són equivalents als de la resta de canals de comunicació de què qualsevol organització pot gaudir.

La presència a les xarxes socials comença amb l’elecció d’aquelles xarxes més idònies per a l’organització i l’establiment d’una estratègia comunicativa que estigui en sintonia amb la política comunicativa general. Com a agència de comunicació, La Selva Comunica desenvolupa tasques de comunicació en aquest àmbit fent que es converteixin en aliades de l’acció comunicativa i no en punts dèbils, com molt sovint passa.

Termes com la reputació on-line, com la bidireccionalitat, com el diàleg amb els usuaris o com la interactivitat han pres moltíssima rellevància en els darrers temps fins al punt de ser factors clau decisius en l'èxit de determinats projectes o, si més no, de la comunicació amb el món exter. Motius de més per gestionar les xarxes socials amb el màxim de planificació i professionalitat possibles, amb l'objectiu de treure'n tot allò que ens poden aportar de bo i evitar tot el que poden tenirde negatiu.